Utmärkselser

Utmärkelser

Vandringspris till minne av Ingmar Åsved


År 2017 tilldelades NO JCH, NO VCH, SE JCH, SE VCH, SE UCH Viltvittringen´s Cem Ingmar Åsveds vandringspris som går till årets bästa elithund, Svenska Schweisshundklubben.


Viltvittringen´s Cem, kallad Stickan ägs av Ansi Strindberg.Bruksuppfödarpris


Vårt sjätte och sjunde bruksuppfödarpris fick vi 19 juli 2017.


De hundar som deltagit med poäng till dessa utmärkelser är:

Viltvittringen's P Seraja

Viltvittringen's Tema

Viltvittringen's Unni

Viltvittringen's Ussi

Viltvittringen's Ussia

Viltvittringen's Ussiel

Viltvittringen's Assur

Viltvittringen's Amsi

Viltvittringen's Asaja


Viltvittringen's Hilkia

Viltvittringen's Jeria

Viltvittringen's Lakis

Viltvittringen's Mika

Viltvittringen's Tirja

Viltvittringen's Aquila

Viltvittringen's Beremike

Viltvittringen's Bilwa

Viltvittringen's Beria

Viltvittringen's Boas


Bruksuppfödarpris


Vårt femte bruksuppfödarpris fick vi 22 januari 2014.


De hundar som deltagit med poäng till dessa utmärkelser är:

Viltvittringen's Reaja

Viltvittringen's Rakel Rajya

Viltvittringen's Set

Viltvittringen's Salome

Viltvittringen's Sippore-Charlie

Viltvittringen's Tera

Viltvittringen's Udd-Uke

Viltvittringen's Us

Bruksavelspris


Vårt andra och tredje bruksavelspris fick vi 19 juli 2017 .


De två tikar som tilldelats bruksavelspriset är:

Viltvittringen's Amsi och Viltvittringen's Ilai


Viltvittringen's Amsi är mor till B-kullen och C-kullen födda 2014 respektive 2016.


Viltvittringen's Ilai är mor till L-kullen och O-kullen födda 2003 respektive 2004.Bruksavelspris


Vårt första bruksavelspris fick vi 19 juli 2014 .


Den tik som tilldelats bruksavelspriset är:

Kazbach Borowka Blueberry Hazba


Kazbach Borowka Blueberry Hazba är mor till T-kullen, U-kullen och A-kullen födda år 2008, 2010 samt 2011.Bruksuppfödarpris


Vårt fjärde bruksuppfödarpris fick vi 30 mars 2007.


De hundar som deltagit med poäng till dessa utmärkelser är:

Viltvittringen's Iddo

Viltvittringen's Kesita

Viltvittringen's Lotan

Viltvittringen's Lea

Viltvittringen's Missa

Viltvittringen's Nimrod

Viltvittringen's Neraja

Viltvittringen's Onam

Viltvittringen's Omri

Bruksuppfödarpris


Vårt andra bruksuppfödarpris fick vi 30 december 2002.


De hundar som deltagit med poäng till dessa utmärkelser är:

Viltvittringen's Iram

Viltvittringen's Immer

Viltvittringen's Hosea

Viltvittringen's Hananja

Viltvittringen's Hesro

Viltvittringen's Goliat

Viltvittringen's Filippi

Viltvittringen's Filadelfia

Viltvittringen's Farao

Bruksuppfödarpris


Vårt tredje bruksuppfödarpris fick vi 31 mars 2005.


De hundar som deltagit med poäng till dessa utmärkelser är:

Viltvittringen's Ilai

Viltvittringen's Jehu

Viltvittringen's Joksan

Viltvittringen's Jesaja

Viltvittringen's Kain

Viltvittringen's Kus

Viltvittringen's Kora

Viltvittringen's Kana

Viltvittringen's Lovisa

Bruksuppfödarpris


Vårt första bruksuppfödarpris fick vi 29 november 1995.


De hundar som deltagit med poäng till dessa utmärkelser är:

Viltvittringen's Azzur

Viltvittringen's Basan

Viltvittringen's Baal

Viltvittringen's Bitja

Viltvittringen's Cela

Viltvittringen's Ceraja

Viltvittringen's Dison

Viltvittringen's Evo'Dia